Informatie

 

Additionele informatie over EHBO en First Aid 4 You.

EHBO

EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. Wat leert u in de cursus, onder andere hoe te handelen bij kneuzingen, verstuikingen, vergiftigingen. Daarnaast stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en circulatie. Dit is een kleine greep uit de onderwerpen die aanbod komen tijdens een EHBO cursus.
Tijdens de cursus wordt er regelmatig een lotus ingezet, deze mensen hebben een opleiding gehad om ziekte uit te beelden en het grimeren van verwondingen om u te helpen een beter inzicht te krijgen wat de symptomen zijn. De cursus duurt 10 lessen van 2 uur volgens de normen van het Oranje kruis, daarna volgt een examen.

Verbandleer + kleine ongevallen

Dit is opgenomen in het nieuwe boekje, de 27ste druk, van het Oranje kruis en maakt deel van het examen en vervalt dus als aparte module.

BHV

BHV staat voor Bedrijfs Hulp Verlening. Elk bedrijf is volgens de arbo wet verplicht bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. Een BHV’er leert alleen de levensreddende eerst hulp, zoals het reanimeren, stabiele zijligging en Heimlichgreep. Daarnaast leert een BHV’er alles op gebied van alarmering, ontruiming, communicatie en bestrijding van een beginnende brand.

REA en AED

REA staat voor reanimatie, AED voor Automatische Externe Defibrillator. Hiermee is een BHV’er / EHBO’er in staat een slachtoffer met een fibrilerend hart te helpen. Is de overlevingskans van een dergelijk slachtoffer slechts 10% als er wordt gereanimeerd, met de inzet van een AED is deze overlevingskans vele malen hoger, zelfs tot 70%.
Deze handelingen zijn standaard opgenomen in een EHBO cursus. Bij ons kunt u deze training apart doen deze zijn uiteraard volgens de normen van de Nederlandse reanimatieraad.

Eerste Hulp bij Kinderen

Dit is opgenomen in het nieuwe boekje, de 27ste druk, van het Oranje kruis en maakt deel van het examen en vervalt dus als aparte module.

EHBO bij evenementen

Hoe om te gaan met slachtoffers die teveel alcohol en/of drugs gebruikt hebben.

EHBO bij Sportletsels

Dit is een specifieke module, die gericht is op eerste hulpverlening bij sportletsels. Leerzame opleiding voor met name mensen, die veel (direct) contact hebben met de sport. Denk dan met name aan sportleiders, trainers, verzorgers, etc van een team. Natuurlijk is dit ook een geschikte module voor de sporters zelf. Het leuke van deze module is, dat de training in principe voor elke tak van sport worden ingevuld. In samenspraak met de opdrachtgever kan er een programma worden samengesteld. Rekeninghoudende met de tak van sport. Door met bovenstaand gegeven bij het opzetten cq. organiseren van een training/cursus rekening mee te houden is het namelijk mogelijk om veel blessures te voorkomen.

EHBO bij Wandelletsels

Regelmatig wordt een beroep gedaan op eerste hulpverleners van EHBO Verenigingen en andere organisaties voor de begeleiding van grootschalige publieksevenementen. Met name bij grote wandelevenementen zoals de Nijmeegse Vierdaagse wordt dankbaar gebruik gemaakt van de kennis van deze organisaties. In verband met de toenemende kwaliteitseisen en de nieuwe opzet van het eerste hulp onderwijs is deze module opgezet om te komen tot een uniforme eerste hulp bij wandelevenementen.